Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.

MẪU VB ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thu Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:06' 29-08-2012
Dung lượng: 205.5 KB
Số lượt tải: 94
Số lượt thích: 0 người


Đại hội Công đoàn cơ sở
Trường TH Lam Sơn


PHIẾU BẦU CỬ
Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012– 2014STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ VÀ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC


1

Nguyễn Thị Bảy


Giáo viên


2

Trần Thị Thu Chiên


Công nhân viên


3

Nguyễn Tấn Lộc


Công nhân viên


4

Trần Thị Phiên


Giáo viên


5

Thái Yên Thành


Giáo viên


6

Lê Thị Thanh Tuyền


Giáo viên


7

Huỳnh Thu Vân


Giáo viênCÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS Trường TH Lam Sơn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu cử Ban Chấp hành công đoàn
Nhiệm kỳ 20….-20….

Chúng tôi được Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 20….-20… bầu vào ban bầu cử để tổ chức bầu cử Ban chấp hành CĐCS gồm:
1- Ông (Bà)............................. Trưởng ban
2- Ông (Bà)............................. Ủy viên
3- Ông (Bà)............................. Ủy viên

Ban bầu cử đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

Tổng số đại biểu (đoàn viên) được triệu tập dự ĐH là.......... đ/c
Tổng số đại biểu (đoàn viên) chính thức có mặt dự ĐH........ đ/c
Tổng số đại biểu (đoàn viên) chính thức tham gia bỏ phiếu........đ/c
Đại hội đã quyết định số lượng ủy viên BCH/CĐCS nhiệm kỳ 20….-20….. là ................. đ/c
Số lượng đoàn viên ứng cử, đề cử vào BCH/CĐCS nhiệm kỳ 20…..-20…... là ................. đ/c
Trong đó: - Ứng cử .................... đ/c
- Đề cử ..................... đ/c
Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra ................ phiếu
Tổng số phiếu ban bầu cử thu về ................. phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ ................................phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ .....................phiếu

Kết quả kiểm phiếu:
1............................................ .số phiếu......, tỉ lệ.......
2……………………………. số phiếu......, tỉ lệ.......
3............................................ .số phiếu......, tỉ lệ.......
4...................................................số phiếu….., tỉ lệ……
5...................................................số phiếu….., tỉ lệ……
6...................................................số phiếu….., tỉ lệ……
7...................................................số phiếu….., tỉ lệ……

Những đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 20….-20…. có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau:
1-…………..................................số phiếu......, tỉ lệ.......
2-..................................................số phiếu......, tỉ lệ.......
3-…………..................................số phiếu......, tỉ lệ.......
4-..................................................số phiếu….., tỷ lệ…..
5-..................................................số phiếu….., tỷ lệ…..

Biên bản lập thành 2 bản kèm vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.

Làm tại....... vào lúc ....... giờ
Ngày..... tháng ..... năm 20…..
Trưởng ban bầu cử

Mẫu 5:

Đại hội CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị.......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******* ***********
(Dấu BCH/CĐCS)
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Chủ tịch công đoàn
Nhiệm kỳ 20….-20….

Chúng tôi được Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhất trí cử vào ban bầu cử để tổ chức bầu Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 20….-20…. gồm:
1- Ông (Bà)............................. Trưởng ban
2- Ông (Bà)............................. Ủy viên

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để hội nghị bỏ phiếu, việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức qui định.

Sau khi kiểm phiếu, ban bầu cử đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu như sau:

Số Ủy viên BCHCĐ có mặt dự Hội nghị là ............... đ/c
Số Ủy viên BCHCĐ ứng cử và đề cử để bầu chức danh Chủ tịch CĐ là ............ đ/c
Số Ủy viên BCHCĐ có mặt tham gia bỏ phiếu ............. đ/c
Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra ................ phiếu
Tổng số phiếu ban
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình