Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.

KH UBKT năm học 2012-203

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bảy (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:31' 31-08-2012
Dung lượng: 42.0 KB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG TH LAM SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /UBKT-CĐ-THLS


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC: 2011 – 2012


Căn cứ vào chương trình hoạt động của Ban chấp hành công đoàn giáo dục quận 6, chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động Quận 6 và chương trình hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn giáo dục Quận 6, Ủy ban kiểm tra CĐCS trường TH Lam Sơn xây dựng chương trình hoạt động tập trung vào nội dung, chỉ tiêu cụ thể như sau:

I/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG TỔ CHỨC
Nhân sự:
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bảy.
Ủy viên:
Phạm Hoàng Yến
Trương Minh Thanh

II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN
Nhiệm vụ kiểm tra thực hiện điều lệ:
Tự tổ chức kiểm tra thực hiện điều lệ 2 lần/năm và gởi biên bản về Ủy ban kiểm tra CĐGD Quận: Kiểm tra vào tháng 10/2011 và tháng 4/2012.
Nội dung kiểm tra:
Thủ tục kết nạp Đoàn viên mới, trình tự làm thủ tục công nhận Ban chấp hành; Ủy ban kiểm tra.
Chế độ sinh hoạt Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra; việc thực hiện công tác tự kiểm tra của Ban chấp hành.
Việc thực hiện Nghị quyết, nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc xây dựng Nghị quyết, Quyết định của Ban chấp hành.
Nhiệm vụ kiểm tra tài chính:
a.Tổ chức kiểm tra tài chính:
- Lần 1: Kiểm tra Quý 3/2011 (vào tháng 10/2011)
- Lần 2: Kiểm tra Quý 4/2011 (vào tháng 01/2012)
- Lần 3: Kiểm tra Quý 1/2012 (vào tháng 04/2012)
- Lần 4: Kiểm tra Quý 2/2012 (vào tháng 08/2012)
Khi kiểm tra bảo đảm thực hiện biên bản (theo mẫu quy định) và gởi về Ủy ban kiểm tra Công đoàn giáo dục Quận 6


Nhiệm vụ tham gia và giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
Giải quyết kịp thời 100% đơn, thư thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn. Đối với đơn, thư không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn thì chủ động phối hợp tham gia giải quyết 100% đơn, thư.
Thực hiện báo cáo đầy đủ kết quả giải quyết cho Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên và thông báo cho nguyên đơn.
Thông báo lịch tiếp Đoàn viên, CB – GV – CNV theo chỉ đạo của LĐLĐ Quận và thực hiện đúng lịch đã thông báo.
Nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ :
Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Công đoàn cấp trên tổ chức.
Tham gia đầy đủ các hội nghị chuyên đề về công tác kiểm tra.

III/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thường xuyên tranh thủ sự Lãnh đạo của BCH/ CĐCS, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên để đảm bảo hoạt động của Ủy ban kiểm tra đúng quy định của điều lệ .
Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
Tham gia đầy đủ các buổi họp của BCH cùng cấp và hội nghị giao ban do Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên tổ chức.TM. BAN CHẤP HÀNH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH CHỦ NHIỆM

Nguyễn Thị Bảy


 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình