Chúc mừng năm mới!

Chào mừng quý vị đến với website Nhớ mãi chuyến đò ngang .

Các bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ đăng ký thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, các bạn có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái. Chúc các bạn mọi đều luôn luôn tốt đẹp. Thân mến.

BB bâù phó chủ tịch

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Diễm My (trang riêng)
Ngày gửi: 02h:36' 01-09-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
Đại hội CĐCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị.......... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******* ***********
(Dấu BCH/CĐCS)
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Bầu Phó Chủ tịch công đoàn
Nhiệm kỳ 2012-2014

Chúng tôi được Hội nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhất trí cử vào ban bầu cử để tổ chức bầu Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 20….-20…. gồm:
1- Ông (Bà) Thị Bảy Trưởng ban
2- Ông (Bà) Trần Thị Phiên Ủy viên

Ban bầu cử đã phổ biến thể thức bầu cử để hội nghị bỏ phiếu, việc bầu cử đã tiến hành đúng nguyên tắc và thể thức qui định.

Sau khi kiểm phiếu, ban bầu cử đã nhất trí lập biên bản kiểm phiếu như sau:

Số Ủy viên BCHCĐ có mặt dự Hội nghị là 5 đ/c
Số Ủy viên BCHCĐ ứng cử và đề cử để bầu chức danh Chủ tịch CĐ là .....1....... đ/c
Số Ủy viên BCHCĐ có mặt tham gia bỏ phiếu 5 đ/c
Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra 5 phiếu
Tổng số phiếu ban bầu cử thu về 5 phiếu
Số phiếu hợp lệ 5.phiếu
Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:
Ông (Bà) Thu Vân phiếu 5/5 , tỉ lệ 100%

Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn trúng cử vào Chủ tịch công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 20….-20…. với số phiếu tín nhiệm cao nhất như sau:

Ông (Bà) Thu Vân phiếu 5/5 , tỉ lệ 100%

Biên bản lập thành 2 bản và lưu vào hồ sơ tài liệu của Đại hội.Làm tại. quận 6 vào lúc 11 giờ 00
Ngày 27 tháng 8 năm 2012.
Trưởng ban bầu cử
Nguyễn Thị Bảy
 
Gửi ý kiến

Kho phim hoạt hình